VOYTECH

Nadzór Inwestorski

Home

O funkcji INI

KWALIFIKACJE

REALIZACJE

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodo

...

WIĘCEJ

Uprawnienia Budowlane nr. ST-885/87 wydane przez Urząd Miasta_ Stołecznego Warszawy – Wydział Planowania Przestrzennego i Nadzoru_ Budowlanego w 1987 r.

Członkostwo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

WIĘCEJ

W latach 1976 - 1981 wykonawstwo w kombinacie budowlanym.

1982 - 1993 - wykonawstwo w przedsiębiorstwach polonijnych

1994 - 2000 - nadzory prywatne

2000 - nadal - współpraca ze wspólnotami i spółdzielniami

więcej

  1. Wyślij e-mail
  2. Zadzwoń
  3. Zapytaj o ofertę
  4. Podaj lokalizację

Przykład nadzorowanego remontu

WSM Kolonia IX ul. A.Próchnika 8b, projekt pierwotny Barbara Stanisław Brukalscy, 1937-38: renowacja: inwestor: WSM ŻC; projekt renowacji pracownia: SAAR ARCHITEKCI (Radosław Sadowski & Izabela Sadowska) oraz pracownia: ARCHITEKCI (Dariusz Filak & Małgorzata Filak) za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznych obiektów. Realizacja modelowa dla kolejnych prac remontowo-konserwatorskich na WSM-ie. Jury podkreśla rangę i znaczenie wielkiej akcji remontowo-konserwatorskiej, jaką podjął Zarząd WSM w celu przywrócenia wszystkich wartości jednemu z najważniejszych w Polsce i Europie zespołowi architektury awangardowej, jakim jest WSM. Równocześnie Jury zwraca uwagę Zarządowi na bęzwzględne respektowanie zasady zachowania i odtworzenia wszystkich charakterystycznych detali architektonicznych np. gzymsów wieńczących budynek oraz partii cokołowych i wydzielonych płaszczyzn tzw. tynków drapanych, elementów informacji wizualnej z logo WSM przy okazji przeprowadzania kolejnych remontów budynków.

foto: Antoni Ożyński