VOYTECH

Nadzór Inwestorski

Kwalifikacje


·         Uprawnienia Budowlane nr. ST-885/87 wydane przez Urząd Miasta_ Stołecznego Warszawy – Wydział Planowania Przestrzennego i Nadzoru_ Budowlanego w 1987 r.

·         Członkostwo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa MAZ/BO/0537/06

·         Ubezpieczenie – tzw. OC Zawodu

·         Wieloletnią praktykę na budowach Warszawy w tym nadzory inwestorskie dla Wspólnot Mieszkaniowych prowadzone od 2000 r.

·         Od lat stale prowadzę nadzór inwestorski dla WSM Żoliborz Centralny reprezentując Spółdzielnię podczas renowacji kamienic m.in. wokół Placu Wilsona tj. w strefie ochrony konserwatorskiej