VOYTECH

Nadzór Inwestorski

Kwalifikacje


·         Uprawnienia Budowlane nr. ST-885/87 wydane przez Urząd Miasta_ Stołecznego Warszawy – Wydział Planowania Przestrzennego i Nadzoru_ Budowlanego w 1987 r.

·         Członkostwo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa MAZ/BO/0537/06

·         Ubezpieczenie – tzw. OC Zawodu

·         Wieloletnią praktykę na budowach Warszawy w tym nadzory inwestorskie dla Wspólnot Mieszkaniowych prowadzone od 2000 r.

·         Od lat stale prowadzę nadzór inwestorski dla WSM Żoliborz Centralny reprezentując Spółdzielnię podczas renowacji kamienic m.in.


Read more...

O funkcji INI (inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17.


Read more...